Μαρία Πεμπετζόγλου

Μαρία Πεμπετζόγλου

Καθηγήτρια Δημόσιας Οικονομικής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Η Mαρία Πεμπετζόγλου είναι Καθηγήτρια Δημόσιας Οικονομικής και Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Συντονίστρια και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μέλος ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ. Eίναι μέλος του σημείου επαφής του ΔΠΘ για την ίδρυση Δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία και της ομάδας εργασίας-συνεργασίας για τα θέματα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) του ΔΠΘ. 
Σπούδασε Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Kατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε πλήθος υποτροφιών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Κέντρο Αναπτυξιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς/τιμητικούς τόμους και έχει παρουσιάσει πλήθος εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μιας μονογραφίας και ενός βιβλίου και έχει επιμεληθεί ένα σύγγραμμα μακροοικονομικής. Έχει διδάξει σε ΑΕΙ (ΔΠΘ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), στο ΕΑΠ και στο ΑΤΕΙΘ Δημόσια Οικονομική, Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομικά της Υγείας κ.ά. Επίσης, έχει διδάξει σε ΠΜΣ του ΔΠΘ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Εργάστηκε στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, του ΕΜΠ (Κάλλιππος) και του ΔΠΘ (Sodanet in Action, ΚΕΔΙΒΙΜ). 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα δημοσιονομικής θεωρίας και πολιτικής (δημόσιες δαπάνες, φορολογία, δημόσιο χρέος), οικονομικών του περιβάλλοντος, οικονομικών της ενέργειας, οικονομικών της άμυνας.   

email: [email protected]
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://sp.duth.gr/cv/mariap/

Sessions