Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct - Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης φιλοξενείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου, στην Ξάνθη. Αποτελεί μέλος μιας μεγάλης οικογένειας που αριθμεί 17 αντίστοιχα Κέντρα στην Ελλάδα και 440 στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποστολή του Europe Direct - Ξάνθης είναι:

  • να αποτελέσει ένα αξιόπιστο κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης στηριζόμενο στην πολυετή γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία των στελεχών του
  • να εκμεταλλευτεί τη δικτύωση που διαθέτει με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στους πολίτες αμερόληπτες, άμεσες, έγκυρες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά την ΕΕ.

Βασικοί στόχοι του Europe Direct - Ξάνθης είναι:

  • να λειτουργήσει ως ένα πρώτο σημείο εισόδου (one-stop-shop) στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και ιδιαίτερα στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
  • να παρέχει έγκαιρα και έγκυρα πληροφορίες, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματα των πολιτών της, τις προτεραιότητες, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες.
  • να προωθήσει τη συμμετοχική άσκηση της ιδιότητας του πολίτη μέσω διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας (δικτυακός τόπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιοφωνικές εκπομπές, δημοσιεύσεις κ.α.).

Δραστηριότητες του Europe Direct - Ξάνθης:

  • Απαντήσεις σε ερωτήματα των πολιτών τα οποία υποβάλλονται μέσω προσωπικής επαφής, τηλεφωνικής επικοινωνίας, e-mail, φαξ κ.α.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων που απευθύνονται είτε στο ευρύ κοινό, είτε σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (άνεργοι, νέοι, μαθητές / φοιτητές, επαγγελματίες, ΑΜΕΑ κλπ.)
  • Εβδομαδιαία Ραδιοφωνική εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης και έκδοση newsletter (με θεματολογία σχετική με απασχόληση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση, επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκές ειδήσεις κλπ.)
  • Τακτική συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ (δελτία τύπου, άρθρα κλπ.)