Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει και παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων στους τομείς που καλλιεργεί, ικανών να γίνουν φορείς δημιουργίας.

Έχοντας ως στόχο να μπορεί να συγκριθεί και να "ανταγωνιστεί" με τα αντίστοιχα καλύτερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα. Το επιστημονικό του προσωπικό, το οποίο διαθέτει τόσο εθνικές όσο και διεθνείς διακρίσεις, εξασφαλίζει την υψηλή ποιοτική στάθμη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Οι υποδομές και ο εξοπλισμός σταδιακά εκσυγχρονίζονται και το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, καλύπτοντας με τον καλύτερο και πληρέστερο δυνατό τρόπο όλα τα γνωστικά πεδία και αντικείμενα της κάθε επιστήμης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιότητα του έργου του Πανεπιστημίου διασφαλίζεται και από το ποιοτικό επίπεδο των φοιτητών του.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τρεις σχολές στις οποίες εντάσσονται οκτώ Τμήματα. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Επικεφαλής της κάθε Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και του κάθε Τμήματος, ο Πρόεδρος.

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών