Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ιδέα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, υπαρκτή ήδη από τον καιρό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, υλοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1837 με την έκδοση του διατάγματος "Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου", που οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Ανδρέας Παπανδρέου

Ανδρέας Παπανδρέου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημήτριος Λάλας

Δημήτριος Λάλας

Ο Καθηγητής Δημήτρης Λάλας είναι Πρόεδρος της Επιτροπής 20-20-20, έχει διατελέσει Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ τoυ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (1994 έως 2005) και παλαιότερα Διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας του Αστεροσκοπείου.

Εμμανουέλα Δούση

Εμμανουέλα Δούση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης