Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία “Horizon Europe 2021-2027” και workshop για την συγγραφή προτάσεων – 12/2 στην Κομοτηνή και 13/2 στην Ξάνθη

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του προγράμματος  “Horizon Europe 2021-2027”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στελέχη του Εθνικού Σημείου Επαφής - Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ θα παρουσιάσουν τις βασικές αρχές για την εξεύρεση χρηματοδοτικών ευκαιριών, τη συγγραφή μιας πρότασης και την κατάρτιση του προϋπολογισμού.