Ιωάννης Νικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ο Ιωάννης Ε. Νικολάου είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του σημείου επαφής του ΔΠΘ για την ίδρυση Δικτύου Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία και της ομάδας εργασίας-συνεργασίας για τα θέματα του Διεθνούς Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) του ΔΠΘ. Είναι συνιδρυτής του Εργαστηρίου Οικονομικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επίσης είναι συνιδρυτής και εκδότης του επιστημονικού περιοδικού Circular Economy and Sustainability που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Sprinter.


 Σπούδασε Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς/τιμητικούς τόμους και έχει παρουσιάσει πλήθος εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει γράψει 3 βιβλία στην ελληνική και 3 στην αγγλική γλώσσα Έχει διδάξει σε μια σειρά από ελληνικά ΑΕΙ σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 

email: [email protected]
Προσωπική ιστοσελίδα: https://env.duth.gr/author/inikol/

Sessions