Ευτύχιος Σαρτζετάκης
Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος

Ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης είναι Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ιδρυτικός Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομικά» (συνεργασία μεταξύ ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Sustainable Development στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Έχει διατελέσει (2014-2018) Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton University, University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. Στο τελευταίο διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των οικονομικών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων.

Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπεύθυνος του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συμμετείχε ως Lead Author στην σύνταξη διεθνών projects όπως το Millennium Ecosystem Assessment και εθνικών όπως η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έχει εκπονήσει μελέτες για ιδιωτικούς φορείς και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά μεταξύ των οποίων το Bureau of Competition Policy, Industry Science and Technology, Government of Canada και το Ontario Natural Gas Association και την Ελλάδα μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

email:  [email protected]
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.uom.gr/esartz

 

Sessions